ผู้เข้าร่วมเน้นย้ำถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของครูในกระบวนการนโยบาย

ฉบับเต็มเราเชื่อมั่นว่าด้วยการวิเคราะห์นโยบายและการพัฒนาทักษะที่ดีขึ้นสหภาพการศึกษาอาจเป็นเพียงนักการเมืองที่ทรงคุณค่าเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายด้านแปลภาษามาเลเซียการศึกษาด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของในการร่วมมือกับยูเนสโกองค์การแรงงานระหว่างประเทศของธนาคารทั้งสองแปลเอกสารมาเลเซียฉบับสะท้อนอยู่ในร่างของรายงานการพัฒนาโลกที่จะเผยแพร่ในปี พ. ศ. 2562 หัวข้อต่างๆเช่นอนาคตของการทำงานและของวิสาหกิจการเจรจาต่อรองร่วมกันภาษีและการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของการทำงานที่ไม่แน่นอนการลดค่าจ้างและสภาพการทำงานที่แย่ ๆ ในหลาย ๆ ธนาคารโลกเรียกร้องให้ธนาคารโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการที่รุนแรงซึ่งเป็นอันตรายต่อคนงานประชาธิปไตยและอนาคตของสังคมของเราในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้อำนวยการธนาคารโลกเลขาธิการได้ให้ความกังวลเกี่ยวกับมุมมองด้านนโยบายและค่านิยมต่างๆที่มีอยู่ในรายงานการพัฒนาจดหมายที่ส่งออกมาจากสำนักงานใหญ่แปลภาษามาเลเซียของในกรุงบรัสเซลส์ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการขาดวิสัยทัศน์ของธนาคารและความคิดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และเสื่อมเสียส่วนของโลกเป็นภัยคุกคามความมั่งคั่งความเจริญเติบโตและความเจริญเติบโตที่ดีที่สุดและข้อสังเกตว่าข้อเสนอของธนาคารในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำซ้ำอดีตซึ่งคำแนะนำเดียวกันนี้จะได้รับแม้ว่าจะไม่ได้ผลก็ตาม”ผลที่ตามก็คือแทนที่จะเรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวที่ผ่านมาธนาคารมีความตั้งใจที่จะให้บทเรียนที่จะทำให้เป็นอมตะหรือแม้กระทั่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนภายในระบบการศึกษาแบบรวม อย่างไรก็ตามแม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในการทำให้เด็ก ๆ เข้ามาในโรงเรียนมากขึ้นในช่วงสิบปีที่แปลเอกสารมาเลเซียผ่านมาเด็กที่มาจากภูมิหลังที่ด้อยโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ดีนักที่อาจเกิดขึ้น