เพื่อลดความสูญเสียหรือสร้างรายได้ทุนภาคเอกชน

มาพร้อมกับบ้านมือสองทางเดินที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง อันดับแรกอาจเป็นเรื่องยากที่จะเลิกกิจการการถือครองหุ้นเอกชนเนื่องจากไม่เหมือนกับตลาดสาธารณะหนังสือสั่งซื้อสำเร็จรูปที่รวมผู้ซื้อกับผู้ขายจะไม่สามารถใช้ได้บ้านมือสอง บริษัท ต้องทำการค้นหาผู้ซื้อเพื่อทำการขายเงินลงทุนหรือ บริษัท รูปแบบของเงินทุนภาคเอกชนบางประเภทเช่นการร่วมทุนยังมีแนวคิดทางการเงินและธุรกิจในระยะเริ่มแรก ในกรณีของ บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การจัดหาแหล่งเงินทุนภาคเอกชนสามารถช่วยให้ บริษัท เหล่านี้พยายามใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบนอกรีตที่ห่างไกลจากความสว่างของตลาดสาธารณะ มิฉะนั้นความสามารถในการทำกำไรในไตรมาสนี้จะช่วยลดเวลาที่ผู้บริหารอาวุโสจะเปลี่ยนไปเป็น บริษัท หรือทดลองวิธีใหม่ ๆ บ้านมือสองเพื่อลดความสูญเสียหรือสร้างรายได้ทุนภาคเอกชนของตน ประการที่สองราคาหุ้นของ บริษัท เอกชนจะขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่ใช่โดยกองกำลังตลาดซึ่งมักเป็นกรณีของ บริษัท จดทะเบียน ประการที่สามสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการพิจารณาโดยทั่วไปในแต่ละกรณีโดยผ่านการเจรจาแทนที่จะเป็นกรอบการกำกับดูแลที่กว้างซึ่งปกติจะกำหนดสิทธิของคู่ค้าในตลาดสาธารณะการลงทุนภาคเอกชนส่วนใหญ่บ้านมือสองมาจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่ได้รับการรับรองซึ่งสามารถทุ่มเทเงินจำนวนมหาศาลเป็นระยะเวลานาน ในกรณีส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานสำหรับการลงทุนในกองทุนเอกชนเพื่อรับประกันการฟื้นตัวของ บริษัท ที่มีปัญหาหรือเพื่อให้เกิดเหตุการณ์สภาพคล่องเช่นการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งแรกหรือ การขายให้กับ บริษัท มหาชนภาคเอกชนมีข้อดีหลายประการสำหรับ