และสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ใหญ่

กล่าวฉันเป็นครูใหญ่และมีชื่อว่าฉันต้องนำนั่นหมายความว่าการก้าวขึ้นและการดูแลที่โรงเรียนสตรอเบอร์รี่ในเมืองเธอทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารของเธอเพื่อรับมือกับปัญหาบ้านมือสองนนทบุรีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่พวกเขาข้อความร่าเริงบนกระดานข่าวและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลอดไฟทำงานและสร้างตารางเรียนใหม่เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสำหรับเด็กบ้านมือสองนนทบุรีที่มีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมากแต่สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของพวกเขาเคยระเบียบวินัยในโรงเรียนที่เรียกว่าซึ่งเป็นคุณในวันนี้คุณจำได้ว่าฉันทำระบบพฤติกรรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางบวกตลอดเวลา ผลลัพธ์ “มีข้อแก้ตัวมากมายสำหรับเหตุผลที่มีประสิทธิภาพต่ำและเป็นอันตรายอย่างต่อเนื่องกล่าวเพียงร้อยละ 68 ของเด็กมาโรงเรียนเป็นประจำร้อยละ 100 ของพวกเขาอาศัยอยู่ในความยากจนเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพ่อแม่มีส่วนร่วมหลายคนมาจากการถูกจองจำและบ้านแม่เดียว 39 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนมีความต้องการพิเศษการตอบสนองของเธอบ้านมือสองนนทบุรีดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้อะไรล่ะ”การขจัดข้อแก้ตัวทุกครั้งที่กลายเป็นความรับผิดชอบหลักของฉันซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่ครูและเด็กเราได้แก้ปัญหาทุกข้ออย่างหนึ่งโดยผ่านการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อปูทางให้มุ่งเน้นการสอนและการเรียนรู้อย่างมากการสอนมุ่งไปสู่กลุ่มนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อพยายามให้แน่ใจว่าบ้านมือสองนนทบุรีพวกเขามีความต้องการในชั้นเรียนถ้าไม่มีใครบอกว่าพวกเขารักฉันยืนยันในเรื่องนี้และด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถทำสิ่งต่างๆร่วมกันได้เธอกล่าว”เราต้องทำให้แน่ใจว่าทุกโรงเรียนที่ให้บริการเด็กๆในความยากจนเป็นโรงเรียนที่แท้จริง